Roman Valenta

Roman Valenta

Dolní Břežany 422, Dolní Břežany, CZ
603167027
rr.valenta@seznam.cz
www.rovastamp.com
Filatelie (poštovní známky)

online eAukce filatelie 10.6.2019

 

žive na www.livebid.cz od 18:30 hod.