Jak se připojit k dražbě na LiveBid.cz

1 Začněte Vaší registrací do portálu. Je třeba vyplnit všechna pole pro ověření Vaší identity aukčním domem.
2 Na Vaší emailovou adresu zadanou při registraci Vám zašleme instrukce k dokončení registrace.
3 Po úspěšné registraci se přihlaste do samotné aukce v detailu položky nebo na úvodní stránce aukce.
4 Aukční dům vyřídí Vaše přihlášení a po úspěšném potvrzení můžete vkládat limity či dražit online. O schválení aukčním domem budete informováni emailem.

2 Ověření emailu
3 Přihlášení do aukce
4 Přijetí do aukce

Nápověda

Registrace a účast v dražbě

Základní registrace vyžaduje pouze jméno, příjmení, emailovou adresu a volitelné heslo. Po ověření emailové adresy je schvalována automaticky. S touto registrací můžete využívat všech služeb systému LiveBid s výjimkou limitování a dražení v aukcích. Pro dražení v aukcích je podmínkou plná registrace obsahující ještě Vaše telefonní číslo, adresu trvalého bydliště a zejména Váš doklad totožnosti. Případné další požadavky si upravuje každý vystavovatel aukce individuálně.
Pokud je potvrzena Vaše plná registrace, můžete odeslat žádost o účast v dražbě, kterou musí každý vystavovatel (dražebník) potvrdit. Zpravidla se tak děje po kontrole totožnosti žadatele. Žádosti o vstup do dalších aukcí stejného vystavovatele pak probíhají automaticky.
V případě pochybnosti o pravosti vložených údajů může být uživatel do aukce nepřipuštěn či dodatečně vyloučen.

Prohlížení webového katalogu

Prohlížení katalogů je možné i bez registrace a bez přihlášení. Systém LiveBid neumožní žádné další nadstandardní služby, které jsou dostupné jen se základní nebo s plnou registrací.
Na hlavní stránce www.LiveBid.cz naleznete přehled všech dostupných aukcí (záložka Aukce). Kliknutím na ikonu Procházet katalog se zobrazí aktuální aukce, kterou si chcete prohlížet. Kliknutím na číslo aukce nebo logo vystavovatele se zobrazí Úvodní strana se základními informacemi o konkrétní aukci – datum a čas aukce, čas uzávěrky příjmu online limitů (Konec limitování), splněné či nesplněné podmínky pro účast na aukci, kontakt na vystavovatele aukce a tabulka příhozů. Níže pak pod nápisem Doporučené rotují nejzajímavější položky z aukce.
V levém navigačním menu nahoře pod volbou Info naleznete detailní informace o aukci - místo a čas konání aukce, místo a čas prohlídky dražených předmětů. Další volbu představujeDražební řád. Ještě níže je zobrazen seznam kategorií prohlížené aukce.
Pokud kliknutím zvolíte Všechny položky, zobrazí se Vám celý katalog od začátku. Můžete si také cíleně vybírat jednotlivé kategorie (údaj v závorce vždy ukazuje počet položek v té dané kategorii). Po kliknutí na zvolenou kategorii se otevře příslušná část katalogu odpovídající Vašemu výběru. Zcela dole lze do vyhledávacího okénka Hledat v katalogu zadat klíčové slovo nebo číslo položky a systém vyhledá všechny odpovídající položky.
Katalog je zobrazen v oknech ve dvou sloupcích. V každém okně naleznete náhled položky, pod náhledem aktuální a vyvolávací cenu, níže pak dva řádky popisu položky. Zcela dole vlevo je tlačítko Sledovat a vpravo pak tlačítko Limitovat. Kliknutím na náhled položky nebo na tlačítko Limitovat se otevře okno s detailem položky, ve kterém naleznete veškeré informace o dražbě této položky. Vlevo je zbývající čas do konce limitování, datum a čas konce limitování a také datum a čas začátku sálové aukce (nebo internetové aukce). Vpravo je zobrazena aktuální cena a vyvolávací cena, níže pak tlačítko pro přihlášení a registraci (nebo v případě aktuálního přihlášení okénko pro zadání limitní částky a tlačítko Limitovat). Dole je zobrazeno číslo položky a její detailní popis. Kliknutím na obrázek se otevře zobrazení položky v největším rozlišení, které je dostupné. Opětovným kliknutím na tento obrázek nebo na křížek vpravo nahoře se detail obrázku zavře.

Prohlížení webového katalogu se základní registrací

Registrovaní uživatelé si mohou prohlížet katalog úplně stejně jako nepřihlášení uživatelé, systém jim však nabídne všechny možnosti s výjimkou limitování a dražení. Po přihlášení se lišta s nápisem Nepřihlášen (vpravo nahoře) zabarví zeleně a zobrazí se tam Vaše jméno. Zároveň se zde zobrazí panel uživatele se symboly „hvězda“ (Moje sledované), „L“ (Moje limity), „obálka“ (Zprávy - zprávy, které zasílá systém LiveBid automaticky) a „ozubené soukolí“ (Nastavení – Vaše osobní údaje a další informace).
Každou položku lze sledovat (zařadí se do seznamu sledovaných položek – symbol „hvězda“) kliknutím na tlačítko Sledovat. Tímto způsobem si můžete vytvořit svůj katalog položek, o které máte zájem. Každá sledovaná položka se potom zobrazuje s modrým rámečkem. Zrušit sledování je možné opětovným kliknutím na tlačítko Sledovat.
V detailu položky se ve spodní části zobrazí tabulka limitů se skrytými kódy limitentů, jejich hodnotami limitu a času vložení limitu. V případě, že se již položka vydražila na sále, je zde doplněna tabulka příhozů a koncová vydražená cena.

Prohlížení webového katalogu s plnou registrací

Uživatelé s plnou registrací mají přístup ke všem funkcím jako uživatelé se základní registrací a neregistrovaní uživatelé. Navíc můžou zadávat limity v limitní části aukce a účastnit se sálové aukce nebo on-line aukce, po schválení aukčním domem.

Limitování

Kliknutím na tlačítko Limitovat se ve webovém katalogu otevře detail vybrané položky. Zde uvidíte všechny dostupné informace včetně historie vložených limitů pro tuto položku. Vlevo od tlačítka Limitovat je zobrazena minimální částka, kterou je potřeba přihodit. Tato částka odpovídá vždy jednomu příhozu nad aktuální cenou. V případě, že na položce dosud není žádný příhoz, je tato částka rovna ceně vyvolávací. Do tohoto okénka můžete také vyplnit Váš maximální limit, který jste ochotni nabídnout (ostatní uživatelé Váš maximální limit neuvidí). Tento limit musí být v souladu s tabulkou příhozů, kterou si můžete zobrazit kliknutím na tlačítko „?“. Pokud zadáte jiný příhoz než podle tabulky příhozů, systém zobrazí upozornění o vložení neplatného limitu. Nižší příhoz než je vyvolávací cena (nebo nižší než aktuální příhoz) systém nezaregistruje a opět Vás na toto upozorní. Po kliknutí na tlačítko Limitovat se objeví okno s nadpisem Potvrďte vložení limitu, níže pak částka Vašeho limitu. Kliknutím na zelené tlačítko Limitovat dojde teprve k platnému vložení Vašeho limitu. Kliknutím na červené tlačítko Zrušit se vrátíte zpět do detailu položky.
Po úspěšném vložení limitu se výše Vaší nabídky zobrazí v detailu položky vpravo nad tlačítkem Limitovat s názvem Váš limit. Pokud je Vaše nabídka nejvyšší podbarví se částka Vašeho limitu zeleně, a rámeček kolem celé položky bude zelený. Pokud je váš limit nedostatečný (nebo Vás později jiný dražitel překoná), podbarví se tato částka červeně a rámeček kolem celé položky bude červený. V tabulce limitů se objeví výše Vašeho aktuálního limitu společně s označením, že se jedná o Váš limit. Pro ostatní uživatele zůstává Vaše identita skrytá. Všechny Vámi limitované položky se zároveň zařadí do seznamu Moje limity (symbol „L“). V momentě případného překonání Vašeho limitu Vám bude automaticky zaslán e-mail o překonání Vaší nabídky.
Datum a čas ukončení online limitování je uveden v řádku označeném Konec limitování. Po tomto termínu již není možno přihazovat. Vyvolávací cena položky v sálové aukci nebo v on-line aukci začíná na výši aktuální ceny, na kterou v průběhu limitní části aukce konkrétní položka vystoupala. Prodejní cena položky a konkrétní vydražitel jsou s konečnou platností stanoveny až v sálové aukci nebo v on-line aukci.

Sleduji

Kliknutím na tlačítko Sledovat si můžete vytvořit vlastní katalog položek, které Vás zajímají. Tento katalog je dostupný v záložce Moje sledované (symbol „hvězda“). Pokud je položka označena jako sledovaná, je ohraničená modrým rámečkem. Opětovným kliknutím na tlačítko Sledovat se položka ze sledování odebere. V levém navigačním sloupci lze filtrovat zobrazení dle konkrétních aukcí (v případě, že se účastníte více aukcí). Sledování všech položek konkrétní aukce je zrušeno v momentě, kdy je webový katalog této aukce přesunut do archivu.

Limituji

V záložce Moje limity (symbol „L“) se přehledně zobrazují všechny Vaše vložené limity v limitní části aukce. Položky, které stále vyhráváte, mají číslo položky podbarvené zeleně. Položky, u kterých byl Vás limit překonán, mají číslo položky podbarvené červeně. Po kliknutí na ikonku lupy lze zobrazit detail dané položky a dále procházet následující či předchozí položky v katalogu. Nad tabulkou můžete filtrovat zobrazení podle limitů, které vyhráváte (Váš limit je na dané položce nejvyšší) nebo naopak vyfiltrovat pouze položky, u kterých byl Váš limit již překonán. V levém navigačním sloupci můžete filtrovat zobrazení dle konkrétních aukcí (v případě, že se účastníte více aukcí).
V případě, že chcete zvýšit hodnotu Vašeho nejvyššího limitu, klikněte na tlačítko detail. Otevře se Vám detail položky, kde můžete svůj limit zvýšit. Zadáním vyšší částky limitu se pouze zvýší pouze horní částka Vašeho předchozího limitu, aktuální cena položky se nezmění.

Zprávy

V záložce Zprávy (symbol „obálka“) naleznete kopie emailových zpráv, které systém automaticky zasílá na Váš e-mail. Zde je můžete vidět přehledně, odškrtávat si přečtené nebo mazat již nežádoucí. V Zprávy naleznete informace o změně hesla, schválení žádosti o účast v dražbě, informace o změně dokladu totožnost, organizace či jiného osobního údaje, zejména však informaci o překonání Vašeho nejvyššího limitu.

Nastavení

V záložce Nastavení (symbol „ozubené soukolí“) naleznete přehled Vámi vyplněných údajů. Zde můžete v případě potřeby změnit jakýkoliv údaj. Důležité upozornění - v případě, že jste přihlášen do probíhající aukce, bude po změně osobních údajů, adresy či dokladu totožnosti potřeba vyčkat, než Vás vystavovatel aukce opět schválí. Do té doby je přístup k dalšímu limitování na aukcích dotyčného vystavovatele omezen.