Aukce skončila

datum aukce 09. 06. 2019 13:30
1
100
prodáno za: 90 000 CZK
vyvolávací cena: 55 000 CZK

Aukce již skončila, toto je archivovaná položka.

65. Matal Bohumír 1922–1988

Dvojice u pomníku, 1984 - olej, dřevěná deska, rám, 25 × 51,3 cm, sign. PD Matal 84, na rubu Matal 84 Dvojice u pomníku

Poznámka Provenience: Dílo pochází z významné sbírky. Pravost potvrzena Mgr. Martinou Švikovou.
Informace Obraz s názvem Dvojice u pomníku vznikl v závěrečné etapě tvorby jednoho z posledních klasiků brněnské poválečné malby Bohumíra Matala. Pomník ve střední části triptychu obklopují po obou stranách pro Matalovo pozdní dílo typické útvary – postavy, stylizované do podoby bravurně zvládnutého malířského znaku, jehož linie se dynamicky protínají a kroutí v úzkých nikách vymezených stísněným okolním prostorem. Ústřední pomník tvořený méně životnou postavou stojící na podestě je barevně redukován na několik odstínů okrů, hnědí a červení s výrazným uplatněním barevnosti a struktury podkladové desky. Odlišnost pomníku od dvojice postranních fi gur je kromě barevného pojetí daná také větší kompaktností jeho tvaru, vycházejícího z vlastního jádra fi gury, nikoli z vymezení okolním prostorem. Prostor kolem této postavy je navíc pojednán výrazně odlišným způsobem, který nacházíme v několika málo Matalových pracích z let 1984 a 1985, mezi nimiž zaujímá obraz Dvojice u pomníku díky svým koloristickým kvalitám poměrně výjimečné postavení. Utváření pozadí prostřednictvím horizontálních pásů v pravidelně se stupňujících valérech modré barvy, evokujících vzdušnost, volnost a svobodu, nalezl následně vrcholnou podobu v kontextu Matalových maleb z cyklu Vesmírných haraburdí (Muzeum města Brna). Díky interpretační bohatosti, zaměření na základní hodnoty lidského života a výjimečnému barevnému a tvarovému vidění patří Matalovy malby mezi trvalé hodnoty českého malířství. Mgr. Martina Šviková

Historie příhozů

dražitel hodnota příhozu čas
Sál 90 000 CZK 09. 06. 2019 14:04:38
Sál 85 000 CZK 09. 06. 2019 14:04:34
7****5 80 000 CZK 09. 06. 2019 14:03:43
Sál 77 500 CZK 09. 06. 2019 14:03:43
7****5 75 000 CZK 09. 06. 2019 14:03:41
Sál 72 500 CZK 09. 06. 2019 14:03:41
7****5 70 000 CZK 09. 06. 2019 14:03:39
Sál 67 500 CZK 09. 06. 2019 14:03:39
7****5 65 000 CZK 09. 06. 2019 14:03:37
Sál 62 500 CZK 09. 06. 2019 14:03:36
7****5 60 000 CZK 09. 06. 2019 14:03:35
Sál 57 500 CZK 09. 06. 2019 14:03:35
7****5 55 000 CZK 09. 06. 2019 14:03:27