Aukce skončila

datum aukce 09. 12. 2018 13:30
0
121
prodáno za: neprodáno
vyvolávací cena: 290 000 CZK

Aukce již skončila, toto je archivovaná položka.

61. Diviš Alén 1900–1956

Kytice - pastel, papír, rám, sklo, 82 × 55 cm

poznámka 1 K dílu přiložen posudek PhDr. Vandy Skálové. Odhadní cena 330 000 – 380 000 Kč
poznámka 2 Umělecký solitér Alén Diviš vytvořil v průběhu svého dramatického života mimořádné umělecké dílo, které nemá v českém prostředí paralelu a dočkalo se svého zhodnocení až po autorově smrti. Divišovy malby a pastely překračují českou provenienci a jsou daleko spíše napojeny na mezinárodní uměleckou scénu, kde Diviš předjímal umělecké směry jako jsou art brut, informel nebo práci s graffi ti. Přestože byl poučen kubismem, expresionismem, stejně jako surrealismem, neboť se koncem dvacátých a po třicátá léta 20. stol. pohyboval v prostředí českých autorů v Paříži (J. Šíma, J. Zrzavý, Toyen, Fr. Tichý), osvojil si Diviš na začátku čtyřicátých let autentický autorský styl, který vycházel z krutých osobních zážitků z internačních táborů, ve kterých strávil více než rok (1939–1941). Zaujetí baladami (ilustroval např. texty E. A. Poea, K. J. Erbena) vneslo do jeho maleb a kreseb zvláštní tajemný, dalo by se říci baladický rys. Staré příběhy, pohádky, tajemná vyprávění, ale i noční můry a halucinace ožívají se svojí pudovostí a spiritismem v primitivistických a existencionálních dílech. Nabízená kresba Kytice patří do tohoto vrcholného období Divišovy tvorby. Kytice bodláků, trnů a neznámých květů vystupuje nezřetelně z potemnělé, lehce prozářené plochy a svou magickou náladou dává tušit chmurný děj. Banální výjev kytice proměnil Diviš v jediné kresbě v celý příběh, jehož obrysy si můžeme jen domýšlet. Divišova tvorba byla dlouho opomíjena a zasloužené pozornosti odborné i laické veřejnosti se dočkala teprve na souborné výstavě v Rudolfinu v roce 2005.