Aukce skončila

datum aukce 14. 10. 2018 13:30
0
218
prodáno za: neprodáno
vyvolávací cena: 520 000 CZK

Aukce již skončila, toto je archivovaná položka.

76. Jetelová Magdalena *1946

Wüste, 2016 - kouřová malba, 170 × 250 cm, sign. na rubu Magdalena Jetelová

Poznámka Odhadní cena 700 000–900 000 Kč Magdalena Jetelová patří k nemnohým českým umělcům, kteří se prosadili i v mezinárodním měřítku. Od počátku směřovala k velkorysému projevu, který se v ranějším období rozvíjel především v dřevěných sochách, vytvářených motorovou pilou. Později přešla k současným technologiím, které jí umožňují pronikat do otevřeného prostoru. Zvlášť důležité je pro ni užití laseru, s jehož pomocí uskutečňuje monumentální instalace v krajině. Zajímají ji vztahy ve společnosti s jejich někdy až absurdní bezvýchodností, která se promítla do řady objektů či instalací (například do schodů, které nikam nevedou). Naše vnímání předmětů každodenní potřeby mění umělkyně znásobením měřítka, například v obří Židli z roku 1979. Zabývá se souvislostmi mezi minulostí, přítomností a budoucností a zvláštním významem krajiny poznamenané lidskou činností a spojené s některými zásadními historickými okamžiky. Pozoruhodná byla akce Značení rudým kouřem, kterou autorka uspořádala ještě před svým opuštěním Československa. Rudý kouř označoval v pražské Šárce určitá místa, akce se stala důležitým uměleckým činem a zároveň protestem proti totalitnímu režimu. Magdalena Jetelová vytvářela také rozměrné kresby, v nichž do stop kouře zaznamenávala texty, opakovaně překrývané dalšími kouřovými vrstvami. V berlínské instalaci… čas budoucí pokračuje v čase minulém… pokryla stěny vrstvami kouře a psala do nich stále stejný text. Poměrně nedávno navázala v rozměrných kresbách či malbách kouřem na tuto linii své tvorby. Přiřadila se tak k českým i zahraničním umělcům, kteří oheň a kouř využívali nebo dosud využívají rozmanitými způsoby a v různém kontextu (Yves Klein, Eduard Ovčáček, Svatopluk Klimeš, Ladislav Novák, Jiří Georg Dokoupil, …).