Aukce skončila

datum aukce 14. 10. 2018 13:30
0
256
prodáno za: 150 000 CZK
vyvolávací cena: 65 000 CZK

Aukce již skončila, toto je archivovaná položka.

67. Reynek Bohuslav 1892–1971

Kocourek, 1955 - kolorovaný lept, papír, pasparta, rám, sklo, 6 × 8 cm, sign. PD tužkou Reynek

Poznámka Lit.: Chalupa Pavel: Bohuslav Reynek. Řevnice 2011, vyobrazeno s. 338. Bohuslav Reynek se během studií věnoval kresbě i malbě. Jeho dílo bylo velmi dobře přijato ve Francii, kde vystavoval v letech 1927–1929. Na počátku 30. let 20. století se seznámil s technikou suché jehly a leptu, které začaly převažovat nad do té doby preferovanou kresbou uhlem a pastelem. Grafi cké listy Bohuslava Reynka můžeme vnímat jako vizuální poetickou transkripci Reynekova básnického jazyka, který je protipólem jeho výtvarné tvorby. Grafi ky z období 30. let často znázorňují Petrkov, kde se narodil, a přírodu, kterou miloval a která mu byla inspirací

Historie příhozů

dražitel hodnota příhozu čas
Sál 150 000 CZK 14. 10. 2018 14:08:14
Sál 140 000 CZK 14. 10. 2018 14:08:13
Sál 130 000 CZK 14. 10. 2018 14:08:12
Sál 120 000 CZK 14. 10. 2018 14:08:10
Sál 110 000 CZK 14. 10. 2018 14:08:01
Sál 100 000 CZK 14. 10. 2018 14:07:59
Sál 95 000 CZK 14. 10. 2018 14:07:59
Sál 90 000 CZK 14. 10. 2018 14:07:51
Sál 85 000 CZK 14. 10. 2018 14:07:49
Sál 80 000 CZK 14. 10. 2018 14:07:42
Sál 75 000 CZK 14. 10. 2018 14:07:40
Sál 70 000 CZK 14. 10. 2018 14:07:33
Sál 65 000 CZK 14. 10. 2018 14:07:27