Tato položka nemá obrázek.
aktuální cena:
bez limitu
vyvolávací cena:
14 000 CZK
Tato položka nemá obrázek.
aktuální cena:
14 000 CZK
vyvolávací cena:
10 000 CZK

olej na plátně | 60 x 49,5 cm

Tato položka nemá obrázek.
aktuální cena:
26 000 CZK
vyvolávací cena:
25 000 CZK
Tato položka nemá obrázek.
aktuální cena:
7 500 CZK
vyvolávací cena:
7 000 CZK

okolo roku 1750 | olej na plátně | 80 x 63 cm

Tato položka nemá obrázek.
aktuální cena:
27 000 CZK
vyvolávací cena:
25 000 CZK

okolo roku 1700 | olej na plátně | 172 x 116 cm | kulturní památka

Tato položka nemá obrázek.
aktuální cena:
31 000 CZK
vyvolávací cena:
30 000 CZK

olej na měděném plechu | 29 x 22 cm | Provenience: Burgley House, Velká británie

Tato položka nemá obrázek.
aktuální cena:
20 000 CZK
vyvolávací cena:
20 000 CZK

olej na dřevě | 36 x 46 cm | signováno vlevo dole

Tato položka nemá obrázek.
aktuální cena:
84 000 CZK
vyvolávací cena:
60 000 CZK

okolo roku 1825 | olej na dřevě | 22,3 x 30,5 cm | Odborný posudek: PhDr. Šárka Leubnerová

Tato položka nemá obrázek.
aktuální cena:
41 000 CZK
vyvolávací cena:
30 000 CZK

olej na papíře adjustovaný na lepence | 25.5 x 18,5 cm | Odborný posudek: PhDr. Šárka Leubnerová

Tato položka nemá obrázek.
aktuální cena:
19 000 CZK
vyvolávací cena:
15 000 CZK

olej na plátně | 42 x 54 cm | zezadu připsáno

Tato položka nemá obrázek.
aktuální cena:
17 000 CZK
vyvolávací cena:
15 000 CZK

olej na plátně | 56 x 68 cm | signováno vlevo dole

Tato položka nemá obrázek.
aktuální cena:
20 000 CZK
vyvolávací cena:
15 000 CZK

olej na lepence | 32 x 42 cm | signováno vpravo dole

Tato položka nemá obrázek.
aktuální cena:
23 000 CZK
vyvolávací cena:
10 000 CZK

olej na plátně | 67,5 x 56 cm | signováno vlevo uprostřed

Tato položka nemá obrázek.
aktuální cena:
bez limitu
vyvolávací cena:
5 000 CZK

olej na plátně | 30 x 50,5 cm | signováno vlevo dole

Tato položka nemá obrázek.
aktuální cena:
27 000 CZK
vyvolávací cena:
10 000 CZK

1905 | olej na plátně | 49 x 67,5 cm | signováno vlevo dole

Tato položka nemá obrázek.
aktuální cena:
bez limitu
vyvolávací cena:
5 000 CZK

kvaš na papíře | 17 x 20 cm | signováno vpravo dole

Tato položka nemá obrázek.
aktuální cena:
31 000 CZK
vyvolávací cena:
10 000 CZK

olej na plátně | 54,5 x 70 cm | signováno vlevo dole

Tato položka nemá obrázek.
aktuální cena:
15 000 CZK
vyvolávací cena:
15 000 CZK

olej na plátně | 42 x 52,5 cm | signováno vpravo dole