Aukce skončila

datum aukce 04. 12. 2016 09:30
4
860
prodáno za: 22 000 CZK
vyvolávací cena: 5 000 CZK

Aukce již skončila, toto je archivovaná položka.

3840. Čína, zahraniční a provinční banky - Čína, Foreign and Provincial Banks

Russo-Asiatic Bank, Shanghai, 5 Mexican Dollars b.d. (1911), fotonávrhy Av. a Rv. z dílny ABNCo. reprezentující počáteční fázi vzniku nové emise, která byla s výraznými změnami realizována v r. 1914, srovnej Pick.S491 (z těchto návrhů bylo pro archiv ABNCo. v červnu 1915 provedeno několik málo těchto tzv. "bromides" a poté byly pův. návrhy skartovány)                 Tato položka pochází ze sbírky šesti původně svázaných knih označených “BANK NOTE PHOTOGRAPHS” vytvořených American Bank Note Company. Skládá se z fotografií, fotokompozic, fotografických bankovních vzorů, fotonátisků a fotokoláží, které byly původně provedeny na speciálním fotopapíru používaném v grafické reprodukci a fotosazbě - tzv. “Bromides”. Tato oblast je pro běžného sběratele poměrně neznámá. “Bromidy” představují fascinující návrhy papírových platidel. Většina fotografií vypráví příběh o platidlech, které nikdy nespatřily světlo světa a tím pádem jsou unikátní a velmi zajímavé (nerealizované, neschválené, nepřijaté, mrtvé projekty různých navržených kompozic, návrhy, designy, koláže, postupné fáze tisku). Některé návrhy však byly přijaty a poté i vydány. Žádné duplikáty se v knihách nevyskytují a tak lze předpokládat, že všechny fotonávrhy jsou unikátní a představují výjimečnou výzkumnou a historickou látku. Většina z těchto fotonávrhů (včetně položek 3839 až 3845) není uvedena v žádné odborné publikaci a zcela jistě tak obohatí i tu nejúplnější nebo nejkomplexnější sbírku.                The lot comes from six originally bound archival books marked “BANK NOTE PHOTOGRAPHS” was produced by American Bank Note Company. These Bank Note Photographs, Photographic Essays, Photographic Specimen, Photographic Style Proofs were created on photographic paper used in graphic reproduction and phototypesetting. This area is quite unknown to everyday collector. “Bromides” show fascinating designs for proposed series of banknotes. Most items tell story of the notes which never came into being, unique and extremely interesting (unrealized, not approved, unaccepted, dead projects of various proposed essays, models, progress proofs). On the other hand some designs were accepted and fully issued. In all these books there are no duplicates whatsoever. Therefore, we assume all of these photo proofs being unique and serve as a great research and historical material. Majority of these (including lots 3839/3845) are not listed in any standard reference and will certainly enhance even the most comprehensive of collections.          2 ks     RR!

stav 1+

Historie příhozů

dražitel hodnota příhozu čas
3****0 22 000 CZK 04. 12. 2016 15:39:46
1****8 20 000 CZK 04. 12. 2016 15:39:43
3****0 19 000 CZK 04. 12. 2016 15:39:36
1****8 18 000 CZK 04. 12. 2016 15:39:34
3****0 17 000 CZK 04. 12. 2016 15:39:29
1****8 16 000 CZK 04. 12. 2016 15:39:27
3****0 15 000 CZK 04. 12. 2016 15:39:22