Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
900 CZK
vyvolávací cena:
500 CZK

Císařský patent Karla VI. ze 16. 1. 1731 upravující cechovní pravidla s krásně zachovalou pečetí..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
550 CZK
vyvolávací cena:
200 CZK

Císařský patent Karla VI. ze 9. 7. 1739 o opatřeních k odvrácení moru, český text, 4 listy, dále..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
300 CZK
vyvolávací cena:
300 CZK

Cirkulární nařízení z r. 1755 o povolení bavorských, falckých a wurtemberských mincí, včetně..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
320 CZK
vyvolávací cena:
300 CZK

Císařské a královské upozornění Marie Terezie na kremnické tolary a zlatníky s uherským znakem,..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
3 600 CZK
vyvolávací cena:
500 CZK

Robotní patent Marie Terezie pro království české z roku 1775, český text, kompletní, 18 listů

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
280 CZK
vyvolávací cena:
200 CZK

Příloha mincovního patentu z r. 1779 o povolení pruských mincí včetně jejich vyobrazení,..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
150 CZK
vyvolávací cena:
150 CZK

Speciální tarif dovozního a vývozního cla z r. 1810 s přílohou latinsko-německého slovníku zboží,..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
420 CZK
vyvolávací cena:
200 CZK

Císařský patent Františka I. z 20. 2. 1811 o výměně bankocedulí za šajny, německo-český text

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
1 300 CZK
vyvolávací cena:
300 CZK

Cirkulární nařízení předepisující používání uniforem státních úředníků z r. 1814, včetně 4 listů s..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
500 CZK
vyvolávací cena:
500 CZK

Císařský patent Františka I. z 1. 6. 1816 o zřízení Rakouské národní banky, německo-český text

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
300 CZK
vyvolávací cena:
300 CZK

Cirkuláře c. k. českého zemského gubernia o zavedení nových kolků (1817 a 1840), oba s jejich..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
850 CZK
vyvolávací cena:
300 CZK

Cirkulární nařízení českého zemského Gubernia z 2. 3. 1835 o nástupu Ferdinanda V. na trůn, text..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
220 CZK
vyvolávací cena:
200 CZK

Ústava říšská císařství Rakouského, vydáno v Olomouci 4. 3. 1849, text česko-německý

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
700 CZK
vyvolávací cena:
200 CZK

Soubor cirkulářů z let 1807 až 1849 týkající se pálení lihu a kořalky, vše německo-český text ..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
200 CZK

Soubor cirkulářů z let 1806 až 1900 týkající se předpisů o daních a clech, převážně německo-český..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
300 CZK
vyvolávací cena:
300 CZK

Soubor patentů Františka I. z let 1805 až 1815 týkající se předpisů o daních a clech, převážně..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
320 CZK
vyvolávací cena:
300 CZK

Soubor cirkulářů z let 1829 až 1949 týkající se předpisů o vandrování, cestování, nabývání..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
170 CZK
vyvolávací cena:
150 CZK

Soubor cirkulářů z let 1802 až 1849 týkající se kolků, loterií apod., vše německo-český text 6..