Důležitá data 10. 11. 2018 13:00

(archivovaná aukce)

Tabulka příhozů

22. aukcia (archivovaná aukce)

V sobotu 10.11. od 14 hod.
hotel Carlton, Bratislava

Termín predaukčnej výstavy od 5.11.2018.

Doporučené