Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
16 EUR
vyvolávací cena:
10 EUR

1938, mix čs-maďarská frankatúra na liste z Dunajskej Stredy do Bratislavy, tu zaťažené čs...

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
28 EUR
vyvolávací cena:
28 EUR

1938, 29 celistvostí s pečiatkami VISSZATÉRT, vždy iné pečiatky, resp.pečiatky vyúčtovacích..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
12 EUR

1938-41, 5 ks maďarských CDV (3x dofrankované), 1x Prp Visszatért

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
12 EUR
vyvolávací cena:
12 EUR

1938-42, 3 poštou prešlé celistvosti (1x R, 1x Ex celina v mieste!), priložených 11 neprešlých..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
12 EUR

1939, pohľadnica jaskyne Aggtelek (sújaskynie s Domicou) s pečiatkou staničnej schránky Pliešovce,..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
22 EUR

1939-40, 4 celistvosti s pečiatkami POŠTOVNÍ zo zabraného územia Slovenska: Dolný Bar, Hrhov, Sap,..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
18 EUR

1939-43, zostava 6 maďarských poštových lístkov (2x obrazové, 2x druhá strana dvojitého lístka -..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
14 EUR
vyvolávací cena:
14 EUR

1939-44, 7 rôznych maďarských poštových formulárov, rôzne pečiatky zo zabratých miest Slovenska

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
22 EUR
vyvolávací cena:
14 EUR

1941, pečatený peňažný list, obsahujúci 1.929 Pengó, zaslaný z Galanty do Semeroviec

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
20 EUR
vyvolávací cena:
20 EUR

1940-42, 2 R-listy zo zabranej Petržalky, 2 rôzne RN ENGERAU, vzácne

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
14 EUR
vyvolávací cena:
10 EUR

1941, 2 úradné zásielky zaslané zo zabranej Petržalky, pečiatky Engerau (Niederdonau), písmená a, e