Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
32 EUR

Zostava 32 známok a 3 hárčekov v zásobníku s popísanými DCH, Pof: cca 1.500 Kč (60 €)

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
22 EUR

Nálepné listy: Zostava 14 NL , z toho 13 ks Českej pošty, 1x KF, niektoré hľadané

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
10 EUR
vyvolávací cena:
10 EUR

1997, falzum na škodu pošty (zn. 3 Kč, Pof.35) na liste z Prahy do Nemecka

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
12 EUR

CSO 4, CSO 7, služobné obálky