Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
180 EUR
vyvolávací cena:
140 EUR

1696, ručne písaný list s pečaťou a podpisom kráľa Leopolda, adresovaný Tribunálu moravského..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
18 EUR

1905, 1908, 2 hlavičkové obálky princa Friedricha a princezny Isabelly (% prelepka!), zaslané..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
95 EUR

1918, potvrdenie pre J. Pražáka, že ako kaprál 33. ČESKOSLOVENSKÉHO PLUKU zúčastnil bojov na Piave..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
10 EUR

1924, lekárska ordinačná kniha Dr. Veresa z r.1924 v Piešťanoch, zaujímavý dobový doklad

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
22 EUR
vyvolávací cena:
20 EUR

1925, 2 kandidátne listiny Židovskej strany (č.28) do poslaneckej snemovne (v XVII. volebnom..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
26 EUR
vyvolávací cena:
20 EUR

1925, 2 kandidátne listiny Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (č.29) do poslaneckej snemovne (v..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
10 EUR

1934, 2-jazyčný diplom Košického atletického klubu, založeného v r. 1903, za 2. miesto v pretekoch..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
40 EUR

1908-1948, JUDAICA, cca 40 kolkovaných úradných dokumentov od školských vysvedčení po dokazovanie..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
14 EUR
vyvolávací cena:
6 EUR

1942, faktúra Matice slovenskej s kolkom za objednané knihy, priložená predtlačená peňažná..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
12 EUR
vyvolávací cena:
12 EUR

1944, agitačný leták na školenia HSĽS, tlačený v tlačiarni Andrej v Žiline, významný dobový dokument