Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
12 EUR
vyvolávací cena:
12 EUR

1920-22, 5 listov z Rakúska a Maďarska, rôzne cenzúrne pečiatky čs štátu

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
12 EUR
vyvolávací cena:
12 EUR

NAGYKäTA (Maď.): 1940, lístok Poliaka z maďarského zadržiavacieho tábora do zabraného Poľska,..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
14 EUR
vyvolávací cena:
12 EUR

BIHARDIÓSZEG (Maď.): 1940, cenzúrovaný poštový lístok zo židovského pracovného tábora do Kispesti,..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
38 EUR

SACHSENHAUSEN: 1941, list písaný v nemčine od popredného predstaviteľa Sokola a Skautingu,..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
48 EUR

TEREZÍN: 1944, 3 lístky do Berlína - poďakovania za balík, rôzne formuláre

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
55 EUR
vyvolávací cena:
50 EUR

ČSR I: Zostava cca 500 ks celistvostí a výstrižkov s OVS z českých miest a obcí

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
80 EUR

ČSR I: 1927-30, zostava cca 100 ks celistvostí z raného obdobia, viacero esseí, hľadané

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
80 EUR

ČSR II: 1945-8, zaujímavá zostava 85 ks celistvostí iba z pražských pôšt, rôzne

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
110 EUR
vyvolávací cena:
110 EUR

ČSR II: 1945-8, zaujímavá zostava 110 ks celistvostí iba z mimopražských pôšt, vyberané kusy!

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
100 EUR

ČSR II: od r. 1947, 180 ks celistvostí s OVS "pseudoznámka", viaceré výstrižky predných strán,..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
16 EUR

Zostatková zbierka celistvostí, viaceré z ČSR a rakúska do Nemecka, mnoho našich aj zahraničných..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
12 EUR
vyvolávací cena:
12 EUR

ČSR I: 1926, PERFIN S.S. , Simon Semler, Plzeň, IC zaslaná do Nemecka

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
6 EUR

RAKÚSKO: 1915, R-list FP 200 z poľa do Bp na Červený kríž, pp

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
30 EUR

RAKÚSKO: 1916, listok FP z leteckého útvaru do Čiech (Ústí nad Labem), luxusné pečiatky útvaru i..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
38 EUR
vyvolávací cena:
18 EUR

ČSR I: 1919, obálka americkej Y.M.C.A., zaslaná DOPORUČENE z Čs námorného prápora v Komárne do..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
22 EUR

ČSR I: 1919, čs légie v Taliansku, pohľadnica z Pravencchio (Milano) do Prahy, pečiatka FP POSTA..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
22 EUR
vyvolávací cena:
18 EUR

ČSR I: 1919, 12.5., FP 75, pohľadnica odoslaná z dočasne obsadeného územia Maďarska (krásny dobový..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
36 EUR
vyvolávací cena:
22 EUR

ČSR I: 1919, 23. 5., pohľadnica Sátoraljaujhely (Nové Mesto pod Šiatrom), mesto dočasne obsadené..