Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
20 EUR

1870-71, rakúsky a uhorský "žluťásek", 2 ks odoslané z Užhorodu do Košíc (1x pp), rámčekové..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
60 EUR

1873, uhorský "žluťásek" s pečiatkou N.SZÓLLÓS/ Ugocsa M. (Sevljuš), zaslaný do Pešti, pp, písaný..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
8 EUR

1915, pohľadnica Užockého priesmyku s viaduktom, prepravená VLP: UNGVÁR-NYIREGYHÁZA-DEBRECZÉN 60 A

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
18 EUR

1919-20, 7 pohľadníc miest na Podkarpatskej Rusi, zaslaných ČS PP 1919-20, pekné aj ako pohľadnice

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
8 EUR

1928, R, Ex-list z Užhorodu do Prahy s Prp a celou sériou k 10. výročiu vzniku ČSR

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
6 EUR

1933, vrátený list Chust-Užhorod-Chust, odopretie prijatia adresátom, zaujímavé

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
16 EUR

1938, 8 ks celistvostí zo záboru PR, pečiatky VISSZATÉRT v kombinácii s rôznymi maďarskými dennými..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
16 EUR

1944, uhorský poštový lístok 18f, dofrankovaný, 2 pečiatky Chust 13. XI. 1944, pošta oslobodeného..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
20 EUR
vyvolávací cena:
20 EUR

1944-45, maďarský lístok FP, dofrankovaný definitívnymi známkami ZU 60 a 200 (h), gumená pečiatka..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
12 EUR

1944-45, maďarský lístok FP, gumená pečiatka Užhorod A, neprešlé poštou

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
280 EUR

1944, maďarská zálepka s pretlačou ČSP / 1944, Chustská pretlač, náklad 244 ks, ale väčšina..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
180 EUR

1945, prvý diel maďarského dvojitého lístka 18+18f s červenou pretlačou NRZU, Majer: Ud 17a I. (v..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
24 EUR

BELGICKO: ** Mi 506-13, Rubens, Mi: 100 M€

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
50 EUR
vyvolávací cena:
50 EUR

BULHARSKO: ** Mi Bl 91 + KB Bl 91, Svetová výstava Philaserdica 79, hárček a nerozrezaný 4-blok..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
10 EUR

DÁNSKO: 1948, R, L-list do tábora v Neapole v Taliansku, pp, povojnová korešpondencia

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
16 EUR
vyvolávací cena:
12 EUR

Zostava známok z rokov 1937-45, prvá jemná nálepka, Mi: 226 M€

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
28 EUR

Francúzske légie Mi II-V. s okrajmi

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
10 EUR

Francúzske légie "proti bolševizmu", propagačné nálepky