Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
340 EUR
vyvolávací cena:
220 EUR

1972, 9 ks farebných zinkografií na papieri, 27x17 cm, značené vpredu na obale ručne „A. Brunovský..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
1 500 EUR
vyvolávací cena:
1 500 EUR
Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
350 EUR
vyvolávací cena:
350 EUR

1963, kameňorytina na papieri (7. nátlačok z nákladu 25), 19,8x11,6 cm, značené vpravo dole..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
550 EUR
vyvolávací cena:
300 EUR

patinované drevo, výška 41 cm, neznačené

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
800 EUR
vyvolávací cena:
800 EUR

mastný pastel na papieri, 24,5x13 cm, značené vpravo dole „M. L.“

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
350 EUR
vyvolávací cena:
350 EUR

linoryt na papieri (6. nátlačok z nákladu 20), 46x35 cm, značené vpravo dole „M. Laluha“

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
1 500 EUR
vyvolávací cena:
1 500 EUR

1998, mastný pastel na papieri, 40x27 cm, značené vľavo dole „M. Laluha 98“

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
1 500 EUR

1998, mastný pastel na papieri, 40x27 cm, značené vpravo dole „M. L. 98“

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
900 EUR

2. polovica 60. rokov 20. storočia, kresba ceruzou na papieri, 63x46 cm, neznačené

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
4 000 EUR
vyvolávací cena:
3 800 EUR

1973, olej na plátne, 54x45 cm, značené vľavo hore na boku „M. Laluha 73“ Na zadnej strane diela..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
3 200 EUR

1973, olej na plátne, 30x55 cm, značené vpravo dole „M. Laluha“ Na zadnej strane diela štítok SFVU..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
6 500 EUR

2. polovica 80. rokov 20. storočia, olej na plátne, 33x27 cm, značené vľavo dole „Paštéka“

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
1 500 EUR
vyvolávací cena:
800 EUR

1968, kombinovaná technika na papieri, 41,5x59,5 cm, značené vpravo dole „Paštéka 68“

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
220 EUR
vyvolávací cena:
150 EUR

kresba tušom na papieri, 61x41,5 cm, značené vpravo dole monogramom AR

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
1 500 EUR
vyvolávací cena:
1 500 EUR

olej na dreve, 20,5x24 cm, značené vľavo dole „K. Sovánka“

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
150 EUR
vyvolávací cena:
150 EUR

olej na maliarskej lepenke, 19x27 cm, značené vpravo dole „Polónyi“

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
150 EUR
vyvolávací cena:
150 EUR

olej na maliarskej lepenke, 20x29 cm, značené vpravo dole „Polónyi“